Innovative cross border solutions Creative Financial Arrangements Leading privatization advisor
גורן קפיטל מובילה בתחום מימון הפרויקטים. בין הפרויקטים בהם לקחה החברה חלק ניתן למצוא את פרויקט המים בחדרה, פרויקט ה-BOT הראשון בישראל אשר מומן על ידי בנקים זרים בלבד. 

פרויקט התפלת המים בחדרה נבחר ל"עסקת השנה" על ידי Project Finance International Magazine.

גורן קפיטל שימשה כיועצת והמתאמת הפיננסית בפרויקט התפלת המים של אשדוד ואשקלון, התפלת המים בלימסול, פרויקט תחנת הכוח של החברה לישראל ברותם (דרום הארץ) ועוד. בנוסף, גורן קפיטל שימשה כיועצת ומתאמת בתהליך המכרז של כבישים 431 ו-531 ובפרויקט מרכז האימונים של צבא ההגנה של ישראל.

בימים אלו, גורן קפיטל משמשת כיועצת למדינת ישראל באחד מפרויקטי ה-BOT הגדולים בעולם לאנרגיה סולרית (אשלים). בנוסף, גורן קפיטל משמשת כיועץ פיננסי במספר פרויקטים גדולים בתחום התשתיות בארץ ובחו"ל.

מימון הפרויקטים שלנו ושירותי ייעוץ תשתיות כוללים:
o יישום רגולטורי וחוקתי
o אופטימיזציה עסקית
o מידול פיננסי
o אנליזת סיכונים
o מימון הפרויקט
o יעוץ פיננסי מתמשך בזמן הבנייה וההפעלה של הפרויקט

ייעוץ בפרויקטים מקומיים 
     
     
     
     
     
 
ייעוץ בפרויקטים בינלאומיים
 
 
     

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
   
     
     
     
     
טלפון: 972-3-6938000+ פקס: 972-3-6914000+ מגדל המוזיאון, קומה 21, ברקוביץ' 4 תל אביב  דוא"ל: mail@goren-capital.co.il