Innovative cross border solutions Creative Financial Arrangements Leading privatization advisor

ליווי וייעוץ בגיוס חוב בנקאי ו/או מוסדי וסינדיקציות חוב

עם ניסיון של למעלה מעשרים שנה, גורן קפיטל מיצבה את עצמה בשוק בתחום סינדיקציית החוב. גורן קפיטל שימשה כמתאמת ראשית בגיוסים לטווח ארוך וקצר בשוק המקומי והגלובלי במגזרים שונים.

שירותי סינדיקציית החוב כוללים:

 • מימון פרוייקטים
 • הלוואות לתאגידים
 • מימון מובנה
 • מימון חוצה גבולות לשם מיזוגים ורכישות
 • מימון ביניים
בנוסף, אנו מלווים את לקוחותינו בהנפקות אגרות חוב, אנו משמשים כיועצים וכמארגנים פיננסיים של לקוחותינו בגיוס פרטי (Private Placement) של חוב בכיר, חוב נחות או הון. בכדי למצוא את האלטרנטיבה המתאימה ביותר ללקוחותינו, אנו מסתמכים על הקשרים המתמשכים שלנו עם בנקים, חברות ביטוח, קרנות מימון ביניים, קרנות גידור וקרנות פרייבט אקוויטי. יעוץ וליווי לגיוסים והנפקות בשווקי הון 

אנו מייעצים ללקוחות ששוקלים לגשת אל שווקי ההון הציבוריים והפרטיים, בין אם בארץ או בעולם.

גורן קפיטל הוא אחד מכמה מוסדות בשווקים הפיננסיים בישראל עם רקורד מוכח בעסקות מימון בינלאומיות כגון הנפקת האג"ח הבינלאומי של חברת חשמל, הנפקת האג"ח של חברת האנרגיה אינקיה והאירו בונדס לקבוצת XT.

אנו משתמשים בניסיון העשיר שלנו כדי לספק את התוצאה הטובה ביותר עבור לקוחותינו.

המומחיות שלנו 
 • עסקאות בכל סדר גודל
 • ידע נרחב בתעשייה
 • יכולת לביצוע עסקאות במטבעות זרים ובריבית קבועה או משתנה
 • בניית חוב שמביא לאופטימיזציה של סיכון אל מול תשואה
 • אנליזה של אלטרנטיבות מימון הכוללות בחינת מבנה החוב, אמות מידה פיננסיות וגידור 

נקודות מפתח בייעוץ
 • ביצוע אנליזות לאלטרנטיבות מימון מקומי לעומת מימון בינלאומי וגיוס חוב פרטי אל מול ציבורי והמלצה על מבנה המימון המתאים
 • זיהוי חתמים פוטנציאלים ובחירת מנהלי החיתום
 • ייעוץ ללקוחותינו בדבר תנאי ההצעה, כולל גודל ההצעה, תמחור ואמות מידה עיקריות 
 • מעקב שוטף אחר תנאיי השוק 
     

      
     
     
     

 


 


 

 

 

 

 

 

 

טלפון: 972-3-6938000+ פקס: 972-3-6914000+ מגדל המוזיאון, קומה 21, ברקוביץ' 4 תל אביב  דוא"ל: mail@goren-capital.co.il