Innovative cross border solutions Creative Financial Arrangements Leading privatization advisor


גורן קפיטל מספקת שירותי בנקאות להשקעות החל מבניית האסטרטגיה, דרך המימון והחיפוש אחר הגופים הרלוונטיים לכל עסקה. הצוות בגורן קפיטל הוא בעל ניסיון רב כנושא ונותן בעסקות רכישה/מכירה, דבר המאפשר לגורן למקסם את ערך העסקה עבור לקוחותיה. 

לאחרונה גורן קפיטל חתם על הסכם שיתוף פעילה עם בנק ההשקעות האמריקני גרינהיל ושות'. גורן קפיטל וגרינהיל חתמו על הסכם שיתוף הפעולה על מנת לאפשר ללקוחותיהן ליהנות מיכולות שתי הקבוצות בעסקאות המתבצעות בין חברות ישראליות לבין חברות בשווקים הבינלאומיים הרבים שמשרתת גרינהיל ברחבי העולם.

קישור לאתר גרינהיל , נא לחצו כאן
קישור לNesletter בנושא, נא לחצו כאן 

פעילויות גורן קפיטל במיזוגים ורכישות כוללות:

  • ייעוץ "Sell Side", כולל מכירה חלקית של פעילות 
  • ייעוץ "Buy Side" 
  • חיפוש וקישור למשקיעים פוטנציאליים
  • רכישת ומכירת חלקם של חברי הנהלה
  • ביצוע הערכות שווי מפורטת ואנליזה
  • מימון רכישות, כולל גיוס חוב, מימון ביניים והון

     
     
 
     
     
     
     
     
       
טלפון: 972-3-6938000+ פקס: 972-3-6914000+ מגדל המוזיאון, קומה 21, ברקוביץ' 4 תל אביב  דוא"ל: mail@goren-capital.co.il