Innovative cross border solutions Creative Financial Arrangements Leading privatization advisor
ייעוץ לחברות ממשלתיות 

לגורן קפיטל ניסיון שאין שני לו בייעוץ לחברות ממשלתיות, ובם: חברת החשמל, נתג"ז, IPC ואחרים. תפקידה האופייני של החברה כולל ניתוח חלופות פיננסיות, סיוע לגופים בתהליכי גיוס חוב, כמו גם בסוגיות דירוג אשראי (מקומי וגלובלי).

כדוגמא לפעילותינו בתחום, מאז 2012, גורן קפיטל משמשת כיועץ פיננסי של מועצת המנהלים של חברת החשמל. גורן קפיטל ייעצה למועצת המנהלים בתכנית המימון האסטרטגית של החברה, הכוללת הנפקה של אג"ח גלובלי בשווי 3 מיליארד דולר (במסגרת תכנית ה-GMTN של חברת החשמל) והנפקת אג"ח מקומי (פרטי וציבורי). בנוסף, במהלך משבר אספקת הגז של ישראל ב-2011, בכדי להתמודד עם העלייה החדה במחירי חומרי גלם המשמשים את חברת חשמל, גורן קפיטל שימשה כיועץ פיננסי בהנפקת אגרות חוב בשווי של 9 מיליארדים ש"ח (מגובה באג"ח הממשלתי).


     
     
     
     
     
   
     
     
     

הפרטות 

במהלך השנים, גורן קפיטל ייעצה ועודנה מייעצת לרשות החברות הממשלתית (GCA) ומשרד האוצר (MI Holding) בתהליכי ההפרטה העיקריים של ישראל.

הניסיון שלנו כולל את היכולות הדרושות כדי לסייע הן ל"Sell Side" והן ל"Buy Side" בכל ההיבטים של תהליך ההפרטה. הניסיון שלנו בתחום ההפרטות הוא שאין כמותו בשוק הישראלי, וכולל את: הפרטת בנק לאומי (2006), הפרטת בנק דיסקונט ומכירת המניות לקבוצת ברונפמן, מכירת 25% מאחזקות בבנק דיסקונט באמצעות בלוק טרייד (2011) ואחרות. 

בנוסף, גורן קפיטל שימשה כיועץ לקבוצת סבן/אייפקס בהליך ההפרטה של בזק טלקום. הצוות בגורן קפיטל שימש כיועץ בלעדי על תהליך ההפרטה של בתי זיקוק נפט בע"מ ומהלכו גיבש תכנית הפרטה ייחודית הכוללת הנפקה פרטית למוסדות פיננסיים זרים במקביל למכירת השליטה (50%) באמצעות הנפקה.

היכולות שלנו
o תכנון ויישום אסטרטגיית הפרטה
o עיצוב מסגרת רגולטורית
o שינוי מבני בחברה
o הערכות שווי 
o יישום וביצוע של תכנית הפרטה


 

 

טלפון: 972-3-6938000+ פקס: 972-3-6914000+ מגדל המוזיאון, קומה 21, ברקוביץ' 4 תל אביב  דוא"ל: mail@goren-capital.co.il