Innovative cross border solutions Creative Financial Arrangements Leading privatization advisor

לצוות בגורן קפיטל ניסיון מוכח בארגון מחדש של חוב ובניית מתווה לעסקות פיננסיות מורכבות הכוללות שחקנים מרכזיים בשווקים הפיננסיים (בנקים מקומיים ובינלאומיים ומוסדות פיננסיים).

גורן קפיטל שימשה כיועץ פיננסי לכל הבנקים המלווים בהסדר החוב של אי.די.בי החזקות בהיקף של 1.5 מיליארד דולרים.

לגורן קפיטל ניסיון רב ומגוון ויכולת להוביל את תהליך שינוי מבנה החוב עם הפרספקטיבה הרחבה ביותר לגבי מבנה ההון האופטימלי והחלופות ברות-ההשגה לנושים, כמו גם את דרך הפעולה היעילה ביותר להשגת מטרתם הסופית.

לאחרונה גורן קפיטל חתם על הסכם שיתוף פעילה עם בנק ההשקעות האמריקני גרינהיל ושות'. גורן קפיטל וגרינהיל חתמו על הסכם שיתוף הפעולה על מנת לאפשר ללקוחותיהן ליהנות מיכולות שתי הקבוצות בעסקאות המתבצעות בין חברות ישראליות לבין חברות בשווקים הבינלאומיים הרבים שמשרתת גרינהיל ברחבי העולם.

קישור לאתר גרינהיל , נא לחצו כאן

היכולות שלנו
o בחינת אלטרנטיבות שינוי מבנה ההון והמלצות לאסטרטגיות נכונות
o סיוע מול המלווים במשא ומתן ובנושאים הקשורים למסגרת אשראי, חוזים והארכת מועדי פירעון
o בנייה, ניהול משא ומתן והוצעה לפועל של מחזור חוב קיים ושינויים בתנאיי החוב הקיים     
o הוצעה לפועל של מכירת חברה, חלק מחברה, מיזוגים, רכישות, ויוזמות משותפות

     
     

   
     
טלפון: 972-3-6938000+ פקס: 972-3-6914000+ מגדל המוזיאון, קומה 21, ברקוביץ' 4 תל אביב  דוא"ל: mail@goren-capital.co.il