Innovative cross border solutions Creative Financial Arrangements Leading privatization advisor
 
חברת החשמל - רפורמה והסדר הנכסים
גורן קפיטל שמשה כיועץ פיננסי בלעדי לדירקטוריון חברת החשמל בנוגע להסדר הנכסים והרפורמה במשק החשמל
 
חברת החשמל - הנפקת אג"ח ציבורי (1 מיליארד דולר)
גורן קפיטל שימשה כיועץ מיוחד לדירקטוריון חברת החשמל בהנפקת אגרות החוב בסך 1 מיליארד דולר
 
חברת החשמל - הפנקת אג"ח ציבורי (3.3 מיליארד ש"ח)
גורן קפיטל שימשה כיועץ מיוחד לדירקטוריון חברת החשמל בהרחבת סדרות כ"ח ו-כ"ט עודף ביקושים בשלב המוסדי הוביל להגדלת הגיוס מ-2 מיליארד ל-3.3 מיליארד ש"ח
 
Veridis - מימון למחזור חוב (760 מיליון ש"ח)
ליווי וייעוץ בגיוס חוב בנקאי על סך 760 מיליון ש"ח
 
איגודן - מימון לפיתוח תשתיות (800 מיליון ש"ח)
ליווי וייעוץ בגיוס חוב של 800 מיליון ש"ח מבנקים מובילים
 
חברת החשמל - הנפקת אג"ח ציבורי
ייעוץ פיננסי לדירקטוריון חברת חשמל בהנפקת אגרות החוב בסך 3.3 מיליארד ש"ח
 
חברת חשמל - הנפקת אג"ח ציבורי בינלאומי (1.1 מיליארד דולר)
ייעוץ פיננסי לדירקטוריון חברת חשמל בהנפקת אגרות החוב הגלובלית שלה במסגרת תכנית ה GMTN של החברה
 
IC Power - מימון ביניים (350 מיליון ש"ח)
גורן קפיטל שימשה כיועץ פיננסי בלעדי ומארגן פיננסי במימון של 350 מיליון ש"ח
 
חברת חשמל - הנפקת אג"ח ציבורי בינלאומי (1.4 מיליארד דולר)
ייעוץ פיננסי לדירקטוריון חברת חשמל בהנפקת אגרות החוב הגלובלית שלה במסגרת תכנית ה GMTN של החברה
 
נתג"ז - הנפקת אג"ח פרטי (2 מיליארד ש"ח)
ליווי וייעוץ בהנפקות פרטיות בסך 2 מיליארד ש"ח, בין השנים 2010-2014
 
חברת חשמל - הנפקת אג"ח ציבורי בינלאומי (500 מיליון דולר)
ייעוץ פיננסי לדירקטוריון חברת חשמל בהנפקת אגרות החוב הגלובלית שלה במסגרת תכנית ה GMTN של החברה
 
חברת חשמל - הנפקת אג"ח ציבורי מקומי
גורן קפיטל שימשה כיועץ פיננסי לדירקטוריון חברת חשמל במספר הנפקות של אגרות חוב ציבוריות ופרטיות במהלך 2012
 
XT Holding - הנפקת יורו בונדס (150 מיליון דולר)
גורן קפיטל שימשה כיועץ פיננסי ראשי בהנפקת אג"ח בשווי 150 מיליון דולר
 
Inkia - הנפקת אג"ח ציבורי ׁׁ(300 מיליון ש"ח)
ליווי וייעוץ בהנפקת אגרות החוב (High-Yield) של Inkia
 
מליסרון - הנפקה אג"ח פרטי (700 מיליון ש"ח)
ליווי וייעוץ בהנפקה פרטית בסך 700 מיליון ש"ח
 
בז"ן - מימון בנקאי (900 מיליון דולר)
ייעוץ וליווי במימון של 900 מיליון דולרים מבנקים מקומיים ומ ECA גלובליים
 
רשות הדואר - הנפקת אג"ח פרטי (400 מיליון ש"ח)
ליווי וייעוץ בהנפקה פרטית בסך 400 מיליון ש"ח
 
מליסרון - הנפקת אג"ח פרטי (700 מיליון ש"ח)
ליווי וייעוץ בהנפקה פרטית בסך 700 מיליון ש"ח
 
Tower Semiconductor - מימון בנקאי ואגרות חוב (115 מיליון דולר)
ייעוץ וליווי במימון של 115 מיליון דולרים. 60 מיליון דולרים בחוב בכיר הניתן על ידי בנק הפועלים, בנק לאומי וחברה לישראל, 55 מיליון דולר באגרות חוב ואגרות חוב להמרה שניתנו על ידי מוסדות פיננסיים מובילים בישראל.
 
צים - הנפקת אג"ח פרטי (200 מיליון דולר)
ייעוץ לצים בהנפקת אגרות חוב בשווי של 200 מיליון דולר
טלפון: 972-3-6938000+ פקס: 972-3-6914000+ מגדל המוזיאון, קומה 21, ברקוביץ' 4 תל אביב  דוא"ל: mail@goren-capital.co.il